Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING
Raak evenementen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Raak evenementen
Buitenpepersdreef 216
5231 HK ‘s-Hertogenbosch
073 -6411402 / 06-43546760

www.raakevenementen.nl
info@raakevenementen.nl

IBAN: NL22 RABO 0103 5327 06
K.v.K.: 17177232

Raak evenementen is een eenmanszaak die wordt gedreven door Miriam Alders.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Raak evenementen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–  Voor- en achternaam
–  Adresgegevens
–  E-mailadres
–  Bedrijfsnaam
–  Btw-nummer
–  K.v.K-nummer
–  IP-adres
–  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
–  Locatiegegevens
–  Bankrekeningnummer

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens
Raak evenementen verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
– Om de opdrachtgever en/of andere samenwerkingspartners te kunnen bellen en te e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.
– Om goederen en/of diensten bij de opdrachtgever en/of andere samenwerkingspartners af te leveren.
– Het afhandelen van betalingen.
– Het verzenden van onze informatiefolder/portfolio.

Bewaartermijn
Raak evenementen bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, bewaart Raak evenementen de gegevens in het boekhoudsysteem 7 jaar.

Delen met derden
Raak evenementen deelt de verstrekte gegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten zoals is vastgelegd in een amenwerkingsovereenkomst.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor dient u een verzoek in te dienen bij Raak evenementen via info@raakevenementen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u komt, graag het verzoek voorzien van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week op uw verzoek te reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Raak evenementen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Raak evenementen via info@raakevenementen.nl